dissabte, 2 de març del 2013

Abstinència i dejuni. Normes a Cataluna, Anglaterra i Estats Units


Conceptes Basics:

Tots els fiels, cada u a la seva manera, per llei divina estan obligats a fer penitència. (CC 1249) L'abstinència i el dejuni són dos possibles maneres de fer penitència. Hi ha també altres maneres.
Dejuni vol dir no menjar durant un temps determinat. Abstinència vol dir deixar de fer alguna cosa o deixar de menjar algun tipus de menjar particular. Si voleu saber perquè em sembla que el dejuni l'abstinència són bona idea, podeu llegir-ho aquí. 

Tots els divendres de l'any i el temps de quaresma són dies penitencials de l'església universal. (C 1250)

Qui està obligat a fer dejuni i abstinència? 

-  Les normes sobre l'abstinència afecten tots els que tenen 14 anys o més. 
-  Les normes sobre el dejuni afecten les persones entre 18 (majoria d'edat a l'Església) i 59 anys inclusive. (C 1252, 97)

-  Les persones no obligades a fer abstinència estan igualment obligades a fer penitència en alguna forma o altra. 
-  Estar malalt pot ser uns excusa vàlida per no observar abstinència o dejuni. 
-  Els bisbes diocesans poden dispensar de l'obligació de l'abstinència i del dejuni. També poden fer-ho en cas d'individus particulars (és a dir de manera no genèrica), els rectors i els superiors religiosos. (C 1245)


Dies d'abstinència i dejuni.  

-  Dimecres de Cendra
-  Divendres Sant. 
-  Respecte la resta de divendres que no siguin solemitats, les conferències episcopals poden imposar or no lleis d'abstinència. 

Catalunya i Espanya

Abstinència de carn els divendres de quaresma. La resta de divendres l'abstinència es pot canviar per alguna altra penitència. 

2. El Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, y el Viernes Santo, memoria de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, son días de ayuno y abstinencia. Los otros viernes de Cuaresma son también días de abstinencia, que consiste en no tomar carne, según antigua práctica del pueblo cristiano. [...]
3. En los restantes viernes del año, la abstinencia puede ser sustituida, según la libre voluntad de los fieles, por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia: lectura de la Sagrada Escritura, limosna (en la cuantía que cada uno estime en conciencia), otras obras de caridad (visita de enfermos o atribulados), obras de piedad (participación en la santa misa, rezo del rosario, etc.) y mortificaciones corporales.

Conferència Episcopal Española de 21 de noviembre de 1986


Inglaterra i Gal.les 

Abstinència tots els divèndres de l'any.  (valid desde 16 Sep 2011) 
Si no menges carn normalment has de buscar un altre tipus de menjar per absternir-te. 

The Bishops have decided to re-establish the practice that this [penance] should be fulfilled by abstaining from meat. Those who cannot or choose not to eat meat as part of their normal diet should abstain from some other food of which they regularly partake. This is to come into effect from Friday 16 September 2011[...]

Many may wish to go beyond this simple act of common witness and mark each Friday with a time of prayer and further self-sacrifice. In all these ways we unite our sacrifices to the sacrifice of Christ, who gave up his very life for our salvation.


Spring 2011 plenary resolutions


Estats Units d'Amèrica. 

Abstinència de carn els divendres de quaresma. La resta de divendres l'abstinència es pot canviar per alguna altra penitència. Més detalls aquí.

Concretament, què vol dir no menjar carn o fer dejuni?

Explicitament, o implícitament, aquestes conferències episcopals estan seguint la Constitució Apostòlica Paenitemini, Paul VI, 1966

1. La llei de l'abstinència prohibeix menjar carn, però no ous, o productes lactics o condiments amb greix animal. 
2  La llei del dejuni permet un menjar complet al dia, però no prohibeix menjar alguna altra cosa al matí o a la nit, mentre s'observi pel que fa a la quantitat i qualitat, els costums locals. 

--------------------------------------------
Finalment, dejuni no relacionat amb la penitència. 

Dejuni Eucaristic 

Una hora de dejuni abans de prendre la comunió.  

§ 1. Quien vaya a recibir la santísima Eucaristía, ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la sagrada comunión, a excepción sólo del agua y de las medicinas.
§ 2.    El sacerdote que celebra la santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día, puede tomar algo antes de la segunda o tercera Misa, aunque no medie el tiempo de una hora.
 § 3.    Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. (C 919) Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada