divendres, 14 de juny del 2013

Escoltant la Teresa Forcades. Crítica al capitalisme, part IHeus aquí els meus apunts de la xerrada:

CRISI I CRÍTICA DEL SISTEMA CAPITALISTA:

PART 0:  INTRO

1) La crítica al capitalisme no és una crítica a la iniciativa privada o emprenedoria. La iniciativa privada, individual o col·lectiva, existeix de fet des de fa molts segles, i és un be social que cal conservar.

2) Una societat on tot estigués decidit per un comitè central seria un horror.

3) Els monjos i monges, seguint en molts casos la regla de St Benet (s VI), viuen normalment del treball de les seves mans. Per això molts monestirs tenen petites botigues on venen els seus productes.

PART 1: EL CAPITALISME S'OPOSA A LA LLIBERTAT    

Tesi: El capitalisme és un sistema de dictadura financera, on l'objectiu és que uns pocs s'aprofitin del treball de molts, assolint màxims beneficis a costa de perjudicar la majoria de la població.

El capitalisme es ven sovint com un sistema que defensa la llibertat, en oposició a altres sistemes antic-capitalistes (ex: comunisme) que privilegiarien la igualtat per sobre la llibertat. El problema és que és mentida. El capitalisme no defensa la llibertat personal i col·lectiva sinó que s'hi oposa aferrissadament.

Part teòrica:
Diversos conceptes de llibertat:

     a) "La meva llibertat acaba quan comença la teva" [societat occidental] - Aquesta noció  reflexa un concepte competitiu de la llibertat. En aquest cas, quan més llibertat tinc jo, menys en tens tu, i vice-versa.

    b) "Jo no seré lliure fins que tots siguem lliures". [cercles anarquistes] Aquesta noció és una visió de la llibertat on cal l'implicació individual de totes les persones, perquè tots estem inter-relacionats.

    c) "La llibertat és la llibertat del qui pensa diferent" [ Rosa Luxemburg, Partit Comunista Alemany] Com canviaria el món, si ens esforcéssim a entendre la lliberat des d'aquest punt de vista.

    d) "Estima i fes el que vulguis" [St Agustí d'Hipona] Una visió de la llibertat inseparable de la d'estimar. Llibertat i estimacio´s'impliquen mutuament.

    Noteu: La Teresa Forcades ha fet a tesi sobre el concepte de llibertat i la seva relació amb la Trinitat.

Part pràctica:
L'acció en contra de la llibert del capitalisme. El mercat no es regula sol produint la millor societat possible, sinó que sempre s'han fet lleis reguladores en funció dels interessos dels rics. La llibertat es fictícia en tant que es regula només en funció d'aquests seus interessos. Exemples:

    Ia -  Fase proteccionista (exemple final segle XIX) on es posen duanes i aranzels per a protegir els comerciants. Tanmateix no es legisla de la mateixa manera per protegir els treballadors. Es legisla segons convé.

    Ib - Actualment s'afavoreix tremendament la deslocalització d'empreses i la lliure circulació de mercaderies, en canvi l'immigració es torna cada cop més i més difícil. Es legisla segons convé.

    II - Actualment les transaccions econòmiques de bens i serveis ténen un impost associat, per exemple IVA, IPRF. Tanmateix hi ha una transacció econòmica, la financera, que no té cap taxa. En altres paraules, quan es venen productes (ex pa, ordinadors, la ceràmica que fan les monges) hi ha una taxa que contributeix a que l'Estat tingui diners per les escoles, metges etc.. En canvi, quan uns pocs fan diners amb transacions financeres, només a través d'especular i no pas produint res, és a dir, fent diners només pel fet de moure diners, aquestes transaccions no tenen cap taxa. I això que el negoci especulador mou més diners que no tota la resta. Es legisla segons convé.

    III - El Banc Central Europeu rescata Espanya indirectament. Deixa diners a un banc intermediari amb un interès del 1%. Aquest banc intermediari deixa després els diners al govern d'Espanya a un interès del 7%. I això qui ho ha decidit? I a qui afavoreix? Està clar que nosaltres no ho hem decidit ni ens afavoreix. Es legisla segons convé.  [nota: la solució aquest punt seria la Taxa Tobin]

    IVa -  Després de la caiguda del mur de Berlin, el 1994 es crea l'Organització Mundial del Comerç. Fins en aquel moment l'India podia produir medicaments que tenien patents en els països occidentals. El primer que fa l'OMC és forçar l'India a derrogar aquesta llei. Uns pocs passen a guanyar molts diners a canvi de que molts deixin d'accedir a medicaments essencials. Es legisla segons convé.

    IVb - La sagrada constitució Epañola es va canviar de forma exprés el 2010. La prioritat de l'Estat va passar a ser el benestar de tots els espanyols, a la convergència econòmica, és a dir a pagar el deute.  Es legisla segons convé.

Els punts I-II-III-IV serveixen per demostrar que vivim en una dictadura financera,  on el que es tracta és de fer unes lleis que beneficiïn uns pocs i perjudiquin la majoria. El mercat no es regula sol, sinó que es legisla segons convé a uns pocs.

Veieu que no podem continuar així. Considereu d'apuntar-vos al procés constituent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada