divendres, 26 d’abril del 2013

Besant els peus de les dones

El rentat dels peus, que havia caigut en dessús durant molt temps en les celebracions parroquials, va ser restaurat per Pius XII el 1955 com a part de les reformes generals de la litúrgia de la Semana Santa. El canvi principal és que va permetre que aquest ritual es fés dins de la missa, després de la homilia.

Durant la missa del dijous sant, el papa Francesc va rentar i besar els peus de dues dones. Aquest gest és bastant significatiu sobretot tenint en compte el Missal Romà. La norma litúrgica llegeix així:
Después de la homilía, es muy convenitente llevar a cabo el rito del lavatorio de los pies. Los varones designados, acompañados por los ministros, van a ocupar los asientos preparados para ellos en un lugar visible a los fieles. El sacerdote, dejada la casulla si parece neessario, se acerca a cada una de las personas designadas y, con ayuda de los ministros, les lava los pies y se los seca. Mientras tanto se cantan alguna de las antífonas siguientes u otro canto adecuado. 
Suposo que us heu adonat que el text diu clarament que les persones designades per a que els rentin els peus han de ser homes (viri en llatí, és a dir barons). Tanmateix el papa va rentar els peus també a dues dones. Aquest fet és significatiu i podria ser el començament del final del la batalla entre els que defensen que el Mandatum ( el ritual de rentar els peus ) ha de ser d'incloure també les dones, i els que defensen que no, que només hauria d'incloure els homes.

La batalla dura des de fa dècades. Entre els que defensen els sí trobem moltes de les parròquies dels Estats Units, on el 1987, el cap de la Comissió de la Liturgia de la Conferència dels Bisbes, ja va dir, que, encara que la norma digui que només els homes poden ser els seleccionats per que els rentin els peus, com que el manament de Jesús és sobre l'amor fratern i servei humil, ja és un costum que en moltes parròquies s'hi incloguin dones. Un costum però, que va contra les normes, i que fa que els partidaris del no, com are l'especialista en dret canònic Edward Peters, no parin de queixar-se sobre els abussos litúrgics i el poc respecte a les normes de l'Església.

Al final, el que s'ha de clarificar és quin és el significat del que Jesús va fer quan va rentar els peus als seus deixebles:

a)  Que ens hem de posar al servei els uns dels altres.
b)  Que els apostols són especials en un sentit o altre.

En realitat em sembla que no hi ha cap explicació del significat de rentar els peus que no tingui a veure amb que tots els cristians ens hem de posar al servei els uns dels altres (i del món) com Jesús es va posar al nostre servei.

Si significat que volem viure i transmetre sobre el Madatum és aquest, el de posar-se al servei els uns als altres, llavors els únics arguments per no permetre que les dones hi participin, són arguments no sobre el contingut, sinó sobre la forma del ritual. La idea és que els homes reprentarien els dotze apòstols i per tant haurien de ser també homes.

Sobre aquest punt tres comentaris. Primer, enlloc del missal s'especifica el nombre d'homes per rentar els peus, podrien ser tres o quatre per exemple. Segon, cal tenir en compte que al text corresponent de l'evangeli Joan (capítol tretze), la paraula que es fa servir és deixebles i no la paraula apòstols, donant un sentit més general al gest de Jesús. I tercer, si el ritual inclou només els homes, el que entendria la majoria de la gent no és que Jesus ens demana de posar-se al servei els uns dels altres, sinó que s'entendria alguna altra cosa: o bé que els apòstols eren d'alguna manera especials, o bé que les dones no es mereixen la mateixa dignitat que els homes.

Hem tingut sort que el papa Francesc enten com relacionar-se amb la gent i amb els mitjans de comunicació per explicar el missatge de Jesús. Per a mi el que ha aconseguit és posar la forma i el fons en sintonia, i així ha aconseguit arribar al cor de moltes persones que fins ara estaven alienades de Déu i de l'Església. Bravo pel papa!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada