dilluns, 19 de març del 2018

Van crucificar Jesús totalment despullat?

L'anomenat Crucifix Gallinod exposat a Bargello. Alguns diuen que és una obra de Michelanghelo. Credit: By Marzocco58 CC BY-SA 3.0, Link
Van crucificar Jesús totalment despullat?

Resposta: probablement sí.

Explicació:

L'evangeli de Joan ens diu que quan van crucificar Jesús li van prendre la roba.
"Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat, i també prengueren la túnica." (BCI, Jn 19:23)
El text en greces clar, el verb ἔλαβον (agafar) va seguit de dos objectes directes τὰ ἱμάτια (el mantell, roba exterior) i τὸν χιτῶνα (la túnica, roba interior) [0]. Això indicaria que Jesús va morir totalment despullat. No hi ha variants significants en els manuscrits grecs, només alguns parells de faltes ortogràfiques.

Algunes persones argumenten que Jesus podria encara tenir una altra peça de roba, una segona peça de roba interior. De moment no he trobat cap referència de que fos comú portar dos peces de roba interior. L'evangeli de Joan més aviat dóna impressió de que Jesús va ser crucificat despullat.

Imaginem, però, que not tenim cap referència a l'evangeli, que hauriem de pensar llavors? Podem mirar quina era la forma comuna de crucifició dels romans.

Les fonts que tenim ens diuen que als criminals se'ls crucificava totalment despullats. Gràcies l'historiador grec Dionysos Alexandrou Alikarnasseus (Roman Antiquities 7.69.2) i a l'escriptor Valerius Maximum (Facta 1.7.4) sabem que els condemnats carregaven el pal horitzontal de la creu darrera al coll amb els braços lligats al pal, i anaven despullats al lloc de l'execució. [1] L'historiador Josephus (Ant. 19.4.5; #270) també ens informa que fins i tot nobles romans involucrats amb l'assinat de Gaius Caligula van ser despullats abans de portar-los al lloc de l'execució. [2] I Séneca (Dialogue 6 [3]) comenta coses horribles que els feien a alguns crucificats, que només es poden fer si estan totalment despullats.

Diuen els historiadores que el fet de crucificar els criminals despullats era un acte d'humiliació. No és tant que els antics els fes vergonya el cos nu (només cal veure que els atletes dels jocs olímpics anaven despullats) sinó que és el fet de que ets desposseït del teu dret de vestir-te. Els esclaus per exemple anven en molts casos despullats.

Aquestes informacions indicarien doncs que Jesús, i els dos malfactors crucificats amb ell, va ser crucificats totalment despullats com era el costum romà per les crucificcions.

Algunes persones argumenten que amb això no n'hi ha prou però. Sabem que Jesús no va anar despullat fins a la creu, com seria el cas general, sinó li van possar un altre cop la roba després de ser assotat i ridiculitzat. Ho veiem a l'evangeli: "Acabada la burla, li tragueren la capa, li posaren els seus vestits i se l’endugueren per crucificar-lo. (BCN Mt 27,31)"

Això fa pensar a alguns que potser els romans, coneixent el tabú jueu al cos nu, van canviar les normes a la zona de Jerusalem. No està tant clar però que els jueus tinguéssin tants escrúpols. Tot i potser és cert que hi havia aquest tabú, trobem per exemple a el Mishnà (Sanhedrin, 6.4, 5) una discussió entre experts jueus sobre si s'ha d'apedregar als condemnats depullats o permetre que vagin amb roba interior, amb la segona opcio segurament la majoritaria.

En conslusió. A mi em sembla bastant probable que Jesús fos crucificat despullat. St Ambrós, St Agustí i St Ciprià [4] també ho pensaven. No es una pot afirmar taxativament, però, i els cristians han estat dividits sobre aquest tema des del principi. Tal com diu Raymon E. Brown, un famós academic de la bíblia, no hi ha manera de resoldre la questió definitivament, fins i tot si l'evidència afavoreix la nuesa total.

Bé doncs, i tu que en penses?

[0] Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα.
[1] Artemidorus Daldianus també sembla testimoniar que els condemnats anaven despullats a ser crucificats. També Siculus (1 century BC) gave a graphic account that describes this aspect of the overall crucifixion process (Histories, 33.15).
[2] From Steven Ray [link]
[3] Seneca, Dialogue "To Marcia on Consolation", in Moral Essays, 6.20.3, trans. John W. Basore, The Loeb Classical Library (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1946) 2:69 [ link
[4] The Naked Christ: An atonement model for the Body Obsessed Culture, by Dan Lee. book  Augustine, City 16,2; Cyprian ANCL8-2,26-27.   
[5] The Death of the Messiah, Vol. II, 1108. There is no way to settle the question, even if the evidence favours complete despoliation."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada